Školní družina

Dělení a umístění družiny:

 1. oddělení (1.A + 2.A) vych. Bc. Michaela Zbořilová
 2. oddělení (3.A + 4.A) vych. Dita Mrázková

Provoz:

 • Ranní od 6:30.
 • Odpolední provoz ŠD je do 16:30 hod.

Mezi 14:00 - 15:00 - vycházka nebo zájmová činnost. Prosíme v této době děti nevyzvedávejte.

Platby za ŠD:

Měsíční platba (školné) je 300,- Kč
Platba se provádí hotovostně v kanceláři školy nebo složenkou a to pololetně 1500,- Kč (září – leden) + 1500,- Kč (únor – červen)
Platbu lze uhradit i převodem na účet školy (00-1340186379/0800)

O zařazení dítěte do ŠD rozhoduje ředitelka školy na základě podané přihlášky na konci školního roku.

V tomto školním roce děti navštěvují dvě oddělení ŠD. Snažíme se vytvářet příjemné podmínky pro všechny, aby svůj volný čas po dopolední výuce strávili příjemně a odpočinkově.

Zájmové činnosti:

 • malování různými technikami
 • zpívání (pro radost i soutěže)
 • tancování (malé družinové diskotéky)
 • vyrábíme dárečky pro radost
 • hrajeme počítačové hry
 • chodíme na exkurze (knihovna,hasiči,výstavy)
 • hrajeme míčové a pohybové hry
 • chodíme na vycházky do přírody

Soutěže:

 • vybíjená
 • pěvecké
 • literárně-dramatické
 • vánoční dílny, velikonoční dílny

NEJVĚTŠÍ RADOST MÁME, KDYŽ SE NAŠE DĚTI PO UKONČENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ZA NÁMI VRACEJÍ A ČASTO NÁS NAVŠTĚVUJÍ.