Mateřská škola

 • Adresa: Cacovická 6, Brno - Husovice, 614 00
 • Telefon: 545 212 408
 • Provoz: 6:30 - 16:30 hod.
 • Platby: Školné - 500 Kč/měs. na dítě, veškeré informace o stravování.

Mateřská škola Cacovická 6 přijímá děti do dvou oddělení:

 • 1. odd. s kapacitou 24 dětí (děti 4-6 let) - Rybky
 • 2. odd. s kapacitou 24 dětí (děti 3-5 let) - Sluníčka

Rybky

v době od 8.00 – 12.00 hod. probíhá povinné předškolní vzdělávání

06:30 - 08:50

 • scházení dětí, spontánní hry a činnosti
 • individuální a skupinové činnosti
 • pohybové nebo hudební činnosti

08:50 - 09:05

 • hygiena, příprava na svačinu
 • svačina

Dopolední blok 09:05 - 09:50

 • pokračování činností z ranního bloku
 • společná nebo individuální činnosti
 • činnosti podle nabídky programů třídy, zaměřené na rozvoj osobnosti ve všech jeho oblastech
 • komunikativní nebo diskusní kruh
 • příprava na pobyt venku

09:50 - 11:50

 • pobyt venku – dětem zajistíme dostatek spontánního pohybu (školní zahrada, okolí MŠ),
 • pobyt venku se neuskuteční pouze v případě extrémně špatného počasí

11:50 - 12:20

 • příprava na oběd
 • oběd

Klidový blok 12:20 - 14:20

 • hygiena, vydávání dětí po obědě
 • relaxace, klidové činnosti, odpolední spánek dle potřeby dětí
 • relaxace a klidové činnosti dětí s menší potřebou spánku

Odpolední blok 14:20 - 16:30

 • postupné vstávání, hygiena
 • svačina
 • spontánní hry
 • dokončení činností z ranního bloku, individuální procvičování, opakování
 • rozchod dětí domů

Sluníčka

06:30 - 08:45

 • scházení dětí, spontánní hry a činnosti
 • individuální a skupinové činnosti
 • pohybové nebo hudební činnosti

08:45 - 09:00

 • hygiena, příprava na svačinu
 • svačina

Dopolední blok 09:00 - 09:45

 • pokračování činností z ranního bloku
 • společná nebo individuální činnosti
 • činnosti podle nabídky programů třídy, zaměřené na rozvoj osobnosti ve všech jeho oblastech
 • komunikativní nebo diskusní kruh
 • příprava na pobyt venku

09:45 - 11:45

 • pobyt venku – dětem zajistíme dostatek spontánního pohybu (školní zahrada, okolí MŠ),
 • pobyt venku se neuskuteční pouze v případě extrémně špatného počasí

11:45 - 12:15

 • příprava na oběd
 • oběd

Klidový blok 12:15 - 14:15

 • hygiena, vydávání dětí po obědě
 • relaxace, klidové činnosti, odpolední spánek dle potřeby dětí
 • relaxace a klidové činnosti dětí s menší potřebou spánku

Odpolední blok 14:15 - 16:30

 • postupné vstávání, hygiena
 • svačina
 • spontánní hry
 • dokončení činností z ranního bloku, individuální procvičování, opakování
 • rozchod dětí domů

16:15

 • přesun dětí do třídy Rybek ( podle směny učitelky)

Režim dne je orientační a organizaci dne je možno přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci, s přihlédnutím k intervalu mezi jídlem .Uváděné činnosti jsou v obou třídách stejné. Z hlediska psychohigienického jsou závazné pouze intervaly mezi jednotlivými jídly,pobyt venku, dodržení individuální potřeby spánku.

Školka se nachází ve dvoře v klidném prostředí má k dispozici malou zahradu přímo za budovou MŠ se zastřešenou terasou, která se dá využít při méně příznivém počasí. Jsou zde dřevěné průlezky, skluzavka, kryté pískoviště, houpačky a hračky, které jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně brát. Zahrada poskytuje dětem dostatek pohybu a sportovního vyžití.

Děti jsou rozděleny dle věku do dvou tříd - Sluníčka děti 3-5 roků a Rybky děti 4-6. O děti se starají čtyři paní učitelky a jedna provozní pracovnice.

Zdravou plnohodnotnou stravu dovážíme ze ZŠ Merhautova. Jídelníček je pestrý s dostatkem ovoce a zeleniny. Nenutíme děti do jídla,ale snažíme se,aby alespoň ochutnaly a naučily se zdravému způsobu stravování. Dodržujeme pitný režim,děti mají po celou dobu pobytu v mat. škole k dispozici čaj /ochucenou vodu/. Děti si mohou nalévat sami, nebo požádat učitelku.

Ve školce mají děti:

 • herní pohodu a přátelské vztahy s rodinnou atmosférou
 • pedag. kolektiv se snaží uspokojovat potřeby a přání dětí
 • děti jsou vedeny k samostatnosti
 • uplatňujeme individ. potřebu spánku pro nespavé děti nabízíme odpol. činnosti
 • po obědě si star. děti čistí zuby
 • umožňujeme adaptační režim dle přání rodičů
 • společné kulturní akce
 • vycházky do přírody, výlety

Snažíme se, aby se děti cítily v mateřské škole spokojeně a v bezpečí, protože pak se mohou zdravě rozvíjet a efektivně učit.

Nejdůležitější je, aby radost vždy zůstala jejich základním životním prostředkem.

Školní vzdělávací program MŠ ke stažení. Typ: PDF dokument, Velikost: 923.79 kB

Yveta Fuxová

Vedoucí učitelka MŠ

Bc. Monika Hrubá

mladší děti

 • Budova: Cacovická 6

Bc. Martina Zelená

starší děti

 • Budova: Cacovická 6

Sára Grossová, DiS.

starší děti

 • Budova: Cacovická 6

Asistenti:

 • Jitka Kotásková
 • Provozní zaměstnanci:
 • Helena Prokešová - výdej stravy a úklid MŠ