Prázdninový provoz

Provoz MŠ o hlavních prázdninách

Přihlášení dítěte na prázdninový provoz do náhradní mateřské školy v městské části Brno-sever

  • vyplnit Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou v době hlavních školních prázdnin (formulář je jednotný pro všechny mateřské školy městské části a je k dispozici na webových stránkách ÚMČ Brno-sever a jednotlivých MŠ)
  • vydávání žádostí bude probíhat od 01.03.2024
  • sběr žádostí 27. – 28.3.2024
  • s ohledem na povolenou kapacitu jednotlivých mateřských škol budou žádosti posouzeny a seřazeny dle kritérií stanovených ředitelkami těchto mateřských škol
  • rozhodnutí ve správním řízení vydá ředitelka MŠ do 30 dnů
  • poměrnou část školného a stravné je nutno uhradit hotově při vydání Rozhodnutí o přijetí
  • v případě neúčasti se školné nevrací, řádně odhlášené stravné bude vráceno
  • ve vlastní mateřské škole je nutné požádat o kopii evidenčního listu, který bude přiložen k žádosti o přijetí

Žádost v pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 372.14 kB

Školka-prázdniny Typ: JPG obrázek, Velikost: 123.24 kB