Přidány informace k zápisu do MŠ

Zápis na školní rok 2024/2025 v Mateřské škole Cacovická 6, Brno

Zápis do mateřských škol bude v rámci města Brna prováděn prostřednictvím elektronického zápisu na adrese http://zapisdoms.brno.cz. Elektronický systém zpracovává všechna data během celého přijímacího řízení automaticky.
Předškolní vzdělání je povinné pro dítě starší 5 let, zákonní zástupci mají povinnost zapsat dítě ke vzdělání do spádové MŠ nebo přípravné třídy ZŠ – dle trvalého bydliště. V opačném případě škola v rámci součinnosti předá informaci zřizovateli.

I. fáze – Vydávání přihlášek
15.4. – 14.5. 2024 on line www.zapisdoms.brno.cz
na této adrese najdete veškeré informace, kritéria přijímacího řízení a vyplníte přihlášku
- na úvodní stránce po zadání hesla vyplňte všechny žádané údaje
- vytiskněte oboustranně – na jeden list
- přihlášku podepište
- kdo nemá přístup k internetu, může se obrátit k vydání elektronické přihlášky v MŠ po telefonické dohodě 545 212 408
15.4. 2024 – 8:00 – 16:30 hodin
16.4. 2024 – 10:00 – 16:30 hodin

II. fáze – Odevzdání přihlášek – forma předání
- do datové schránky y5dqn5t s elektronickým podpisem
- e-mailem – ms@zsnamrep.cz s elektronickým podpisem
- přihlášku vložte do obálky, pošlete poštou, nebo vložte do poštovní schránky Mateřská škola Cacovická 6, 614 00 Brno

- osobní předání v mateřské škole
pondělí 13.5. 2024 – 8.00 – 16.00 hodin
úterý 14.5. 2024 – 9.00 – 16.30 hodin

Doklady k zápisu
- řádně vyplněnou přihlášku a vytištěnou oboustranně a podepsanou zák. zástupcem
- doložení řádného očkování( např. potvrzení s razítkem od lékaře)
- rodný list k ověření údajů
- jiné doklady – odborné posouzení školní zralosti u dětí s odkladem školní docházky
- cizinci předloží doklad totožnosti, o přechodném pobytu dítěte, vízum

III. Fáze – Vyhodnocení žádostí od 23.5. 2024
- můžete očekávat informaci o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte do mateřské školy
- telefonicky
- prostřednictvím SMS
- e-mailem

Datum poslední aktualizace: 14. 4. 2024 4:59
Autor: GC Uživatel