Zápis

Zápis na školní rok 2024/2025 v Mateřské škole Cacovická 6, Brno

Zápis do mateřských škol bude v rámci města Brna prováděn prostřednictvím elektronického zápisu. Elektronický systém zpracovává všechna data během celého přijímacího řízení automaticky. Předškolní vzdělání je povinné pro dítě starší 5 let, zákonní zástupci mají povinnost zapsat dítě ke vzdělání do spádové MŠ nebo přípravné třídy ZŠ – dle trvalého bydliště. V opačném případě škola v rámci součinnosti předá informaci zřizovateli.

I. fáze – Vydávání přihlášek

15.4. – 14.5. 2024 on line www.zapisdoms.brno.cz
na této adrese najdete veškeré informace, kritéria přijímacího řízení a vyplníte přihlášku

 • na úvodní stránce po zadání hesla vyplňte všechny žádané údaje
 • vytiskněte oboustranně – na jeden list
 • přihlášku podepište
 • kdo nemá přístup k internetu, může se obrátit k vydání elektronické přihlášky v MŠ po telefonické dohodě 545 212 408

15.4. 2024 – 8:00 – 16:30 hodin
16.4. 2024 – 10:00 – 16:30 hodin

II. fáze – Odevzdání přihlášek – forma předání

 • do datové schránky y5dqn5t s elektronickým podpisem
 • e-mailem – ms@zsnamrep.cz s elektronickým podpisem
 • přihlášku vložte do obálky, pošlete poštou, nebo vložte do poštovní schránky Mateřská škola Cacovická 6, 614 00 Brno

Osobní předání v mateřské škole

 • pondělí 13.5. 2024 – 8.00 – 16.00 hodin
 • úterý 14.5. 2024 – 9.00 – 16.30 hodin

Doklady k zápisu

 • řádně vyplněnou přihlášku a vytištěnou oboustranně a podepsanou zák. zástupcem
 • doložení řádného očkování( např. potvrzení s razítkem od lékaře)
 • rodný list k ověření údajů
 • jiné doklady – odborné posouzení školní zralosti u dětí s odkladem školní docházky
 • cizinci předloží doklad totožnosti, o přechodném pobytu dítěte, vízum

III. Fáze – Vyhodnocení žádostí od 23.5. 2024

 • můžete očekávat informaci o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte do mateřské školy
 • telefonicky
 • prostřednictvím SMS
 • e-mailem