Mateřská škola

Adresa:
Cacovická 6, Brno - Husovice, 614 00

Telefon:
545 212 408

Provoz:
6:30 - 16:30 hod.

Platby:
Školné: 560 Kč/měs. na dítě
Veškeré informace o stravování zde.

Mateřská škola Cacovická 6 přijímá děti do dvou oddělení:
1. odd. s kapacitou 25 dětí (děti 4-6 let)
2. odd. s kapacitou 25 dětí (děti 3-5 let)

Organizace dne:

06:30 - 07:00 příchod dětí
07:00 - 08:45 spontánní hra, individuální práce, kontakt s rodiči
08:45 - 09:15 TV chvilka, pohybové hry
09:15 - 09:30 svačina
09:30 - 10:00 hlavní program, řízená činnost, skupinové hry
10:00 - 12:00 převlékání, pobyt venku (řízená a volná hra)
12:00 - 12:30 oběd, hygiena
12:30 - 13:00 odchod dětí, klidná hra
13:00 - 14:30 odpolední klid - starší děti (relaxace, klidná činnost)
odpolední klid - mladší děti (odpočinek, pohádky)
14:30 - 15:00 hygiena, svačina
15:00 - 16:30 odpolední program (individuální řízená činnost, hra, pobyt venku) odchod dětí

Denní řád je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby.

Školka se nachází ve dvoře v klidném prostředí má k dispozici malou zahradu přímo za budovou MŠ se zastřešenou terasou, která se dá využít při méně příznivém počasí. Jsou zde dřevěné průlezky, skluzavka, kryté pískoviště, houpačky a hračky, které jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně brát. Zahrada poskytuje dětem dostatek pohybu a sportovního vyžití.

Děti jsou rozděleny dle věku do dvou tříd - Sluníčka děti 3-5 roků a Motýlci děti 4-6. O děti se starají čtyři paní učitelky a jedna provozní pracovnice.

Zdravou plnohodnotnou stravu dovážíme ze ZŠ Merhautova. Jídelníček je pestrý s dostatkem ovoce a zeleniny. Nenutíme děti do jídla,ale snažíme se,aby alespoň ochutnaly a naučily se zdravému způsobu stravování. Dodržujeme pitný režim,děti mají po celou dobu pobytu v mat. škole k dispozici čaj /ochucenou vodu/. Děti si mohou nalévat sami, nebo požádat učitelku.

Ve školce mají děti :

  • herní pohodu a přátelské vztahy s rodinnou atmosférou
  • pedag. kolektiv se snaží uspokojovat potřeby a přání dětí
  • děti jsou vedeny k samostatnosti
  • uplatňujeme individ. potřebu spánku pro nespavé děti nabízíme odpol. činnosti
  • po obědě si star. děti čistí zuby
  • umožňujeme adaptační režim dle přání rodičů
  • společné kulturní akce
  • vycházky do přírody, výlety

Snažíme se, aby se děti cítily v mateřské škole spokojeně a v bezpečí, protože pak se mohou zdravě rozvíjet a efektivně učit.

Nejdůležitější je, aby radost vždy zůstala jejich základním životním prostředkem.

Školní řád MŠ ke stažení zde.

Školní vzdělávací program MŠ ke stažení zde.

Omluvenky ke stažení:PDF ODT