Zápis na školní rok 2019/2020 v Mateřské škole Cacovická 6, Brno

Přihlášku do MŠ si můžete vytisknout od 1.4 - 1.5 2019 na http://zapisdoms.brno.cz/

Vydávání přihlášek v Mateřské škole:
2.4 2019: 12.30 - 15.30 hod.
8.4 2019: 7.30 - 10.00 hod.

Sběr přihlášek v Mateřské škole:
2.5 2019: 8.00. - 12.00 hod. a 13.00 - 16.00 hod.
3.5 2019: 13.00 - 16.00 hod.

K zápisu s sebou doneste:
- vyplněnou přihlášku podepsanou zákonnými zástupci a potvrzenou lékařem
- rodný list dítěte
- občanský průkaz
- doklad trvalého bydliště
- k zápisu přijďte s dítětem

Provoz MŠ o hlavních prázdninách

Vydávání přihlášek od 1.3. 2019

Sběr přihlášek – 28.3. 2019 a 29.3.2019
po telefonické dohodě, telefon 545 212 408, nebo emailem ms@zsnamrep.cz

Harmonogram prázdninového provoz (pdf)

Žádost o přijetí dítěte (docx)

Postup přihlášení (pdf)