Učivo v době karantény - 9.A

Zadáno dne 5.4.2021:

Zeměpis

V učebnici na str. 78 a 79 si přečti kapitolu „Mezinárodní obchod“. Opiš si zápis do sešitu.
Zápis

Mezinárodní obchod
Mezinárodní obchod: směna zboží nebo služeb mezi státy.
Hlavní centra světového obchodu: USA, EU, východní Asie.
Obchodní bilance: rozdíl mezi hodnotou vývozu (exportu) a dovozu (importu).
Aktivní obchodní bilance: hodnota vyvezeného zboží převyšuje hodnotu dovezeného zboží.
Hospodářsky málo rozvinuté státy vyvážejí zemědělské produkty a nerostné suroviny.
Hospodářsky vyspělé státy vyvážejí průmyslové výrobky a technologie.

Český jazyk

6.4. Příprava na zkoušky - Testy 2020/2021 (DT 3 - str. 70-77)
- Pracovní list - Jazykový rozbor - 9.A.doc - odevzdat do 9/4

7.4. Příprava na zkoušky - Testy 2020/2021 (DT 4 - str. 78-85)

8.4. Příprava na zkoušky - Testy 2020/2021 (DT 5 - str. 86-93)

Dějepis

DĚJEPIS - VÁCLAV HAVEL, TERMÍN ODEVZDÁNÍ 9.4.2021

Odpověz na otázky a své odpovědi mi pošli:)

1. Co to je pseudonym?
2. Jaký pseudonym používal Václav Havel?
3. Najdi si 2 hry, které Václav Havel napsal. K jedné napiš, o čem pojednává.

Zadáno dne 29.3.2021:

Český jazyk

30.3. Příprava na zkoušky - Testy 2020/2021 (DT 1 - str. 54-61)
- Pracovní list - Práce s textem - 9.A.docx - odevzdat do 6/4

31.3. Příprava na zkoušky - Testy 2020/2021 (DT 2 - str. 62-69)

Německý jazyk

Vypracuj v pracovní sešit 47/3 a, b, 4 a, 5. 48/6

Matematika

Nepřímá úměrnost – učebnice str. 35 - 38. Pracovní sešit str. 146 – 147, dubnu začneme opakovat geometrii

Fyzika

Referáty

Zeměpis

Připomínám úkol z minulého týdne:

  1. Podle indícií poznat město (místo)
  2. Vybrat si turistickou destinaci, která se ti líbí a seznámit nás s ní (prezentace nebo referát).
    Byla bych ráda, kdyby si Sa, Elenka, Kim, Diana, Viki a Sofie vybrali místo ze své vlasti.
    Ti, co odevzdali již oba úkoly, využijí volný čas k procvičení předchozího učiva.

Dějepis

Dobrý den, všem!
Vzhledem k tomu, že tento týden začínají Velikonoce, rozhodla jsem se Vám nedávat žádnou práci z dějepisu. Kdo má všechno zatím splněno, může si dopřát zasloužené volno. Odpočiňte si a naberte sílu na další týden.... Třeba se už brzo sejdeme normálně ve škole.
Prosím všechny ale o to, aby si zkontrolovali, co jim chybí a co mi neodevzdali! Jedná se o ty úkoly, za které máte v edookitu 5ku. To mi naposílejte, abych mohla známku změnit..:)
Díky, užijte si svátky a buduse na Vás zase těšit:)

Zadáno dne 22.3.2021:

Dějepis

Odpověz do sešitu na otázky a pošli mi fotku (nebo odevzdej ve škole:) )
1. Zkus vysvětlit podstatu pop-artu.
2. Jaké jihoamerické hlavní město vzniklo po vzoru urbanismu?
3. Napiš jméno jednoho zpěváka, která velmi ovlivnil kulturu v 20. století.
4. Jaké hudební směry dnes existují? Co posloucháš ty?
5. Proč některé státy během studené války bojkotovaly olympijské hry?
6. Jaký je hlavní ideál olympijských her?

Anglický jazyk

Vypracovat cv. 4, 5, 6b / prac. sešit str. 27 - je to opakování vztažných vět. Opakování slovíček PROJ. 3 A,B.

KONVERZACE : napiš 10 - 15 vět o svých zájmech, koníčcích MY HOBBIES.

Český jazyk

23.3. Příprava na zkoušky - Testy 2020/2021 (str. 33-39)
- Pracovní list - Interpunkce - 9.A.doc - odevzdat do 26/3

24.3. Příprava na zkoušky - Testy 2020/2021 (str. 40-45)

25.3. Příprava na zkoušky - Testy 2020/2021 (str. 46-52)

Německý jazyk

Připrav si ústně všechna cvičení v učebnici na straně 45.
Uč se slovní zásobu části těla.

Matematika

Nepřímá úměrnost – učebnice str. 35 - 38. Pracovní sešit str. 145

Fyzika

Referáty

Zeměpis

Poznáš tyto světové turistické destinace?

Foto

Zadáno dne 15.3.2021:

Český jazyk

16.3. Příprava na zkoušky - Testy 2020/2021
- Pracovní list - 9.A15.doc - odevzdat do 19/3

17.3. Příprava na zkoušky - Testy 2020/2021

18.3. Příprava na zkoušky - Testy 2020/2021

Anglický jazyk

Naučit se slovíčka SWEET SUE HAS THE LAST LAUGH - pracovní sešit str. 82 / P 3 b.
Přečíst a přeložit článek v učeb, str. 34, vypracovat cv. 2 / str. 35 /doplň rámeček - z textu /.
Učeb. str. 35 / cv. 4
VYSVÉTLENÍ : SHOULD = MĚL BY
SHOULDN´T = NEMÉL BY
MIGHT = MOHL BY
MIGHT NOT = NEMOHL BY

SAMOSTUDIUM : CELOU VÉTOU písemně vypracovat cv.7, 8a - učeb. str. 35.

Matematika

Kvadratické funkce – učebnice str. 31 - 35.

Fyzika

Referáty

Německý jazyk

9.A nj 15.3.docx

Zeměpis

Služby a cestovní ruch
Služby:
- rychlý rozvoj (III. hospodářský sektor)
- ukazatel vyspělosti státu
- výrobní: úklid pracovních provozů, opravy a údržby strojů
- nevýrobní: zabezpečují potřeby obyvatelstva (ubytování, stravování, soudnictví, školství, kultura, zdravotnictví, sport, cestovní ruch)
- zahrnují vědu a výzkum
Cestovní ruch (turizmus):
- významný zdroj příjmů
Rozvoj cestovního ruchu je ovlivněn:
- přírodními památkami
- dopravními, ubytovacími a stravovacími podmínkami
- kvalitou životního prostředí
- historickými a kulturními možnostmi
- kvalifikovanými odborníky
- bezpečností
Typy cestovního ruchu:
- kulturní, pracovní, poznávací, pobytový, lázeňský, náboženský, sportovní, zážitkový, agroturistika
Hlavní oblasti cestovního ruchu:
- jižní a západní Evropa, Amerika, Asie (Thajsko, Malajsie, Indonésie), Oceánie

Zadáno dne 8.3.2021:

Český jazyk

9.3. Obecné výklady o jazyce - učebnice str. 94-98
- Pracovní list - Jazykový rozbor - 9.A2.docx - odevzdat do 12/3

10.3. Příprava na zkoušky

11.3. Příprava na zkoušky

Dějepis

test druhá světová válka word.docx

Zeměpis

Vyber si libovolný druh dopravy a vypiš k němu různé zajímavosti. Podívej se na internet (např. Youtube) najdeš tam mnoho inspirace. Formu nechám na tobě (prezentace nebo referát). Dotazy zodpovím na on line hodině v úterý. Připomínám, že mně mnozí neodevzdali zápisy!!!

Anglický jazyk

Učebnice str. 33 / cv. 3b - doplň z textu vztažná zájmena do vět. Dále vypracuj v učebnici str. 33 / cv. 4a.
Vysvětlení učiva: máš použít vztažné tvary WHO, WHICH, THAT.
WHO - používáme, když se to vztahuje k osobám -Lidé, kteří..... People WHO ....
WHICH - když se to vztahuje k věcem- Boty, které .......Shoes WHICH......
THAT - používáme v obou případech.
Ve cv. 4a použij buď WHO nebo WHICH a k tomu vyber vhodný výraz z rámečku.
Pracovní sešit str. 25 / cv.2 - doplňuješ pouze WHO nebo WHICH.

SAMOSTUDIUM - vypracuj a pošli cv.6a,b a cv.7a z učebnice str. 33.

KONVERZACE : A FAMOUS PERSON - naučit se 10 vět.

Německý jazyk

Opiš si slovíčka z pracovního sešitu na straně 53 do slovníčku a uč se je.

Matematika

Lineární funkce – grafické řešení soustavy rovnic PS str. 139 – 143.
Vyplnit kvíz v Edookitu – pondělí 10:00 – 10:45 !!!

Fyzika

Referáty

Zadáno dne 1.3.2021:

Dějepis

Odpověz na otázky
1. Jaká zvířata byla někdy ve vesmíru?
2. Najdi si informace k pejskovi Lajka.
3. Jaké jsoi příklady segregace v USA? Viděl/a jsi to někdy v nějakém filmu? Napiš v jakém.
4. Co je v New Yorku pojmenováno po prezidentovi Kennedym?
5. Kdo to byl Martin Luther King a jak se jmenoval jeho nejslavnější projev?
6. Pamatuješ si, kdo to byl Martin Luther? Učili jsme se to minulý rok a lidé si ho často pletou právě s Martinem Lutherem Kingem.

Český jazyk

2.3. Hlásky a hláskové skupiny - učebnice str. 87, ústně cvičení 87/1a; 3a,b; 88/4a,b
- Pracovní listJazykový rozbor - 9.A.docx - odevzdat do 5/3
- příprava na zkoušky - středa 3. 3. 14,00 (DT 2015)

3.3. Zásady spisovné výslovnosti - učebnice str. 88, ústně cvičení 89/7a
Slovní přízvuk - učebnice str. 90, ústně cvičení 90/8

4.3. Větný přízvuk, větná melodie - učebnice str. 90
Rozbor textu - 92/3

Anglický jazyk

Čtení a překlad článku učeb. str. 32 - YOU AND YOUR BODY + cv.2a - COMPREHENSION. Z uvedených výrazů v tabule nad článkem označ ty výrazy, o kterých se v textu mluví.
Uč. str. 32 / cv. 1. Napiš názvy částí těla : nejdříve čísla 1 - 14 - oranžová. Př.: 1 = head. Pak stejným způsobem pracuj s modrými čísly 1 - 18. Př.: 1 = forehead. K modrým číslům máš nápovědu slovíček v rámečku 1b.Vše vypracuj do sešitu.

Zeměpis

Přečti si v učebnici kapitolu „Doprava“ na str. 66 – 72.
Opiš si zápis do sešitu.
Zápis
Doprava = přesun osob nebo nákladu
Dopravní síť je tvořena silnicemi, dálnicemi, železnicemi, splavnými řekami
Dopravní uzel = místo, kde je větší koncentrace různých druhů dopravy
Rozdělení dopravy:
- podle objektu přepravy: osobní a nákladní
- podle dopravního prostředí: pozemní vodní, vzdušná, speciální
- podle dopravního prostředku: automobilová, železniční, lodní, letecká, potrubní, speciální (lanovky)
Nejvíce aut a nejhustší síť dálnic je v USA a západní Evropě.
Vysokorychlostní vlaky jsou TTGV, Šinkansen, a Maglev.
Největším námořním přístavem je Šanghaj v Číně.
Největší letiště je v Atlantě (USA).
Potrubní doprava: je tvořena vodovody, kanalizacemi, ropovody, plynovody, parovody.
Doprava patří k největším znečišťovatelům životního prostředí.
Spoje: prostředky, které zajišťují komunikaci, přenos zpráv a informací na různé vzdálenosti
- poštovní služby, přenos radiového a televizního signálu,fax, telefon, internet (využití telekomunikačních družic).

Zadáno dne 15.2.2021:

Český jazyk

16.2. Procvičování učiva podle požadavků žáků
- Pracovní list - Psaní velkých písmen - 9.A.doc - odevzdat do 19/2
- příprava na zkoušky - středa 17. 2. 14,00 (DT 2016)

17.2. Procvičování učiva podle požadavků žáků

18.2. Procvičování učiva podle požadavků žáků

Anglický jazyk

Naučit se slovíčka pracov. sešit str. 82 - PROJECT 3 - HEALTH AND SAFETY/ A - YOU AND YOUR BODY + parts of the body.
Pracov. sešit str. 24 / cv. 1 /celé/.
Učebnice str. 3O / cv. 1, 2, 4.

Německý jazyk

1. V učebnici na straně 42/13. Přečti si text, přelož a vyber dva vhodné nadpisy. Ke kontrole nic neposílej.
2. Opakuj 4. lekci v pracovním sešitě 42 je přehled gramatiky, na straně 45 slovní zásoba.

Zeměpis

- Přečtěte si v učebnici na str. 61 až 64 „Spotřební průmysl“ a opiš si do sešitu zápis
Zápis

3. Spotřební průmysl
Výrobky slouží k přímé spotřebě obyvatelstva,
- průmysl textilní, kožedělný a obuvnický
- průmysl dřevozpracující, výroba celulózy a papíru
- potravinářský průmysl: zajišťuje výživu obyvatelstva, využívá zemědělské produkty a orientuje se do místa produkce a místa spotřeby
- další odvětví spotřebního průmyslu: sklářský, keramický, polygrafický, klenotnický, výroba hraček …..

Zadáno dne 8.2.2021:

Dějepis

úkoly
1. Jak to u nás vypadalo v 60. letech?
2. Kdo u nás byl prezidentem?
3. Co to znamená pojem: PRAŽSKÉ JARO?
4. Kdo to byl Alexandr Dubček?
5. Co se stalo dne 21. srpna 1968?

Anglický jazyk

Pracovní sešit str. 22 /cv. 1, 2, 3. Str. 23 / cv. 4, 6, I CAN
Učebnice str. 27 / cv. 6, 8 - do sešitu

Český jazyk

9.2. Procvičování pravopisu - ústně cvičení str. 81-82
- Pracovní list - Význam slova - 9.A.doc - odevzdat do 12/2
- příprava na zkoušky - středa 10. 2. 14,00 (134-139)

10.2. Procvičování pravopisu (vlastní jména) - přehled str. 84-85, ústně cvičení str. 86

11.2. Procvičování pravopisu - diktát Jan Neruda - společná oprava

Matematika

Funkce – UČEBNICE 2. díl str. 7 - 13

Fyzika

Učebnice 2. díl. Jaderná elektrárna – str. 10 – 13
Video: https://www.youtube.com/watch?v=2FGIeUDeZmk
Napsat zápis. Vyplnit kvíz v Edookitu.

F_9_Jaderná elektrárna.docx

Německý jazyk

1. Z učebnice na straně 41 opiš gramatickou tabulku-neosobní podmět man do školního sešitu.
2. V pracovním sešitě vypracuj všechna cvičení na straně 41.

Zeměpis

-Přečti si v učebnici na str. 58 až 60 kapitolu „Zpracovatelský průmysl“
-Opiš si zápis do sešitu.

Zápis
2. Zpracovatelský průmysl
Hutnický průmysl: zpracovává kovové rudy a vyrábí železo, barevné kovy, slitiny výchozí materiály pro strojírenský průmysl.
• hutnictví železa
• hutnictví neželezných kovů
Strojírenský průmysl: je největší průmyslové odvětví.
• těžké strojírenství (stroje pro další průmyslová odvětví)
• lehké (spotřební) strojírenství, užitkové zboží
Chemický a gumárenský průmysl: vyrábí plasty, hnojiva, léky atd.
• petrochemický průmysl: zpracování ropy
• těžká chemie: louhy, hnojiva, plasty
• spotřební chemie: drogistické zboží, kosmetické prostředky, barvy, léky
Průmysl stavebních hmot: zpracovává přírodní stavební suroviny

Zadáno dne 1.2.2021:

Zeměpis

Těžební a energetický průmysl
- nejprve si přečti učivo na straně 53 až 57
- do sešitu vypiš:
1. nejvýznamnější ložiska nerostných surovin (celkem 7)
2. tabulku Největší producenti vybraných surovin (ropa, zemní plyn, černé uhlí, měď)
3. schema rozdělení nerostných surovin (pavouk)
4. rozdělení elektráren podle zdroje energie )STR. 56)
- všechno si pečlivě přečti a pokud něčemu nebudeš rozumět, zeptej se na on line hodině

Dějepis

Úkoly
Odpověz na otázky: 1. Jak se nazývalo období po druhé světové válce a jak dlouho trvalo?
2. Jaké dvě velmoci stály proti sobě a jaký v nich byl režim?
3. Co je to Marshallův plán? Jak se nazývala reakce na něj SSSR?
4. Co jsme chtěli přijmout a co jsme přijali?
5. Kdo byl u nás v té době prezidentem?
6. Co se u nás stalo převratného v roce 1948?
7. Kdo se stal u nás prvním komunistickým prezidentem?

Český jazyk

2.2. Stavba slova - učebnice str. 20, ústně cvičení 20/1,2,3; 21/4,5,6,7,8,9; 22/10
- Pracovní list - Všestranný jazykový rozbor - 9.A.doc - odevzdat do 5/2
- příprava na zkoušky - středa 3. 2. 14,00 (127-133)

3.2. Odvozování, skládání, zkracování - učebnice str. 22, ústně cvičení 23/2,3,5,6,7,9a,10
Slovotvorný rozbor - učebnice str. 22, ústně cvičení 23/8,9b

4.2. Procvičování pravopisu - ústně cvičení str. 80-81

Německý jazyk

9.A 31.1.rtf

Anglický jazyk

Čtení a překlad článku KIDS - str. 26, v učebnici vypracovat cv. 4, 5 / str. 27 - EVERYDAY ENGLISH.
Pracovní sešit str. 20 / cv. 1, 3
21 / cv. 4, 5, 6.

Zadáno dne 25.1.2021:

Český jazyk

26.1. Obohacování slovní zásoby - učebnice str. 10, ústně cvičení 12/7,8; 13/10a
- Pracovní list - Pravopisné cvičení - 9.A.doc - odevzdat do 28/1
- příprava na zkoušky - středa 27. 1. 14,00 (120-126)
- neologismy, archaismy, historismy - ZÁPIS
- slang a argot - ZÁPIS

27.1. Synonyma, homonyma, antonyma - učebnice str. 14, ústně cvičení 14/1a,b,c;2,3,4a,b
- homonyma x slova mnohoznačná - ZÁPIS

28.1. Procvičování učiva - ústně cvičení 15/5,6,7,8,9,10,11a,12a

Anglický jazyk

Učebnice str. 25 / cv. 3b. Pracov. sešit str. 18 / cv. 1, 2, 3 , str. 19. / cv.4.

Matematika

V pracovním sešitě Slovní úlohy str. 118 – 121. Pracovní list – M_9_Řešte soustavu rovnic.docx – odevzdat.

Fyzika

Učebnice 2. díl. Atom, jádro atomu
Při on-line výuce budeme psát zápis.

Německý jazyk

1. V učebnici na straně 39/8a) si přečti rozvrh hodin.
2. Opiš tabulku s gramatikou do školního sešitu, je v učebnici na straně 39/8c).
Ke kontrole nic neposílej.

Zeměpis

V učebnici na str. 50 až 52 si přečti kapitolu „Průmysl“. Udělej si stručný zápis (stačí schématický přehled – pavouk) : Struktura průmyslu, Lokalizační faktory, Průmyslové oblasti světa. Pokud něčemu nebudeš rozumět, zeptáš se ve středu na online hodině. Pracuj s atlasem.

Zadáno dne 18.1.2021:

Matematika

V pracovním sešitě Soustavy rovnice – slovní úlohy str. 111 – 115.

Fyzika

Učebnice 2. díl. Atom, jádro atomu
Opakování základních pojmů, video: https://www.youtube.com/watch?v=nLUspwYZI98

Dějepis

1. Co to byl DEN D?
2. Kde a kdy to bylo?
3. Jak skončil BENITO MUSOLINI?
4. Jak skončil ADOLF HITLER?
5. KDY VÁLKA SKONČILA PRO EVROPU?
6. Co to byl ODSUN NĚMCŮ?
7. Co bylo rozhodující pro vítězství USA nad Japonskem?
8. KDY VÁLKA SKONČILA PRO USA?

Český jazyk

19.1. Příslovce - učebnice str. 41, ústně cvičení 41/1 b, 2; 42/3,4,5,6,7,8
- Pracovní list - Slovesa - 9. A.doc - odevzdat do 22/1
- příprava na zkoušky - středa 20. 1. 14,00 (112-119)

20.1. Předložky a spojky - učebnice str. 43, ústně cvičení 43/1,2,3; 44/4,5,6,7; 45/8

21.1. Procvičování učiva - Neohebné slovní druhy - PL (pošlu v týdnu na Edookit)

Německý jazyk

1. Pokud nemáš zapsané ve školním sešitě z on-line hodiny, tak si opiš:
Wie gehts´ ? Jak se máš? Jak to jde?
(Wie geht es dir?)
Es geht. Jde to.
Prima. Super! Toll! J
Schlecht. L

2. Pracovní sešit str.39, cv.6,7,8.

Anglický jazyk

Naučit se slovíčka Project 2 C- TV SHOWS - str. 82
Přečíst a přeložit článek str. 24 - FAME. Na základě četby článku napiš odpovědi - cv. 1a / str. 24, cvičení 2 / str. 25 - píšeš jenom T- true. Cv. 3a - doplňuješ z textu.
Pracovní sešit str. 17 / cv. 4, 5.

Zeměpis

Pokračujte v kapitole „Zemědělství“ str. 46 – 48. Udělej si zápis (stručně) Vodní hospodářství, Rybolov a Lesní hospodářství (grafické vyjádření významu lesa).
Dále do sešitu vypracuj písemně Opakování – zemědělství. Vynechej úkol číslo 1 a 4 !

Zadáno dne 10.1.2021:

Dějepis

Vyberte si jeden film o této tématice a napište mi (Rozepiště se alespoň na půl stránky):
1. Proč jste si vybrali zrovna tento film?
2. Co se Vám na něm líbilo
3. Co se Vám na něm nelíbilo
4. Zda si pustíte ještě nějaký další
5. Doporučte mi nějaké další, které jste viděli a líbili se Vám:)

Český jazyk

12.1. Slovesa - mluvnické kategorie, ústně cvičení 38/4 a, 39/5
- Nepravidelná slovesa - učebnice str,37
- Pracovní list - Tvarosloví Pracovní list - 9.A.doc - odevzdat do 15/1
- příprava na zkoušky - středa 13. 1. 14,00 (105-111)

13.1. Přechodníky - učebnice str. 38, ústně cvičení 38/3 a
Slovesné třídy - učebnice str. 39, ústně cvičení 39/7

14.1. Příslovce - učebnice str. 41, ústně cvičení 41/1 b, 2; 42/3,4,5,6,7,8

Německý jazyk
9. A 10.1.docx

Anglický jazyk

Přečíst a přeložit článek SMART ALEC CLOSES THE DOOR.
Písemně : učebnice str. 23 / cv. 4, 5b, 6. Pracovní sešit : str. 15 / cv. 6 - do školního sešitu, str. 16 / cv. 1, 2, 3.

Zeměpis

- Příští týden budeme probírat kapitolu „Zemědělství“ str. 38 – 45
- Všechno si pečlivě přečtěte
- do sešitu si opište následující:
str. 38 přehled Úroveň zemědělské výroby ovlivňují (pavouk)
str. 40 „Rozdělení zemědělské výroby“
str. 41 „Druhy užitkových rostlin“ (pavouk)
str. 42 „Živočišná výroba“ (pavouk)
str. 44 „Typy chovu hospodářských zvířat“ (jsou tři, jen si je opiš kočovné, intenzivní a extenzivní – uveď příklad)
str. 45 Čím se vyznačuje ekologické zemědělství a jaká pravidla hospodaření musí dodržovat (pouze v bodech)

Matematika

V pracovním sešitě Soustavy rovnic – slovní úlohy str. 105 – 109.

Fyzika

Naučit se pojmy ze str. 78.

Zadáno dne 3.1.2021:

Německý jazyk
9. A 2.1.docx

Dějepis
druhá světová válka 9.pdf

Český jazyk

5.1. Přídavná jména - učebnice str. 31, ústně cvičení 32/1,2b; 33/3,5,6,7a,b,c;8
- Pracovní list - Rozbor souvětí 9.A.doc - odevzdat do 8/1
- příprava na zkoušky - ONLINE středa 6. 1. 15,30 (98-104)

6.1. Zájmena - učebnice str. 34, ústně cvičení 34/1,3; 35/4,5,6 a,b

7.1. Číslovky - učebnice str. 35, ústně cvičení 35/7; 36/8,9 a,12

Anglický jazyk

HOMEWORK 9. tř. od 4. 1. do 8. 1. 2021
Zopakovat slovíčka Fame and fortune str.81/A a naučit se slovíčka str.82/B - Smart Alec closes the door. Přečíst článek učeb. str. 20 - Stunt doubles a písemně vypracovat odpovědi cv. 2 B - / vybrat z textu/, písemně učeb. str 21 / cv. 7. Dokončit všechna cvičení v pracovním sešitě str. 14. Připomínám tvoření předpřítomného času: HAVE /HAS/ a 3. tvar slovesa. Zápor: haven´t / hasn´t / a 3. tvar slovesa.

Zeměpis

Připomínám, že nyní probíráme kapitolu „Hospodářská činnost – světové hospodářství“. V sešitě máte krátký zápis z vývoje společnosti (učebnice str. 33). Na straně 33 a 34 si přečtete „Dělení hospodářské činnosti“ a opíšete si schéma (pavouka).
Na straně 35 si přečtete kapitolu „Národní bohatství“ opíšete si do sešitu přehledné schéma dělení národního bohatství (pavouk).
Pokud nebudete něčemu rozumět, připravte si otázky na online hodinu.

Matematika
V pracovním sešitě Soustavy rovnic str. 94 – 101.

Fyzika
Dočíst si v učebnici str. 64 – 67 kapitolu Akustika, do sešitu opiš modré rámečky, Vystřihnout ucho str. 65 a nalepit.

Zadáno dne 22.11.2020:

Dějepis
totalitní režimy PDF 9.pdf
rusko revoluce PDF 9.pdf
SSSR, STALI. 9.pdf

Český jazyk
9. A - učivo ČJ od 23. do 27. 11.

výuka online 24.11. - Slovní druhy - ústně cvičení 25/1a,b;2b,3,4.5; 26/7
- pracovní list Pravopisné cvičení 9.A (viz příloha) - odevzdat do 27/11

výuka online 25.11. - Podstatná jména - učebnice str. 27, ústně cvičení 27/1b,c,d
- příprava na zkoušky - čtvrtek 26.11. 12,30 (71-75)

výuka online 26.11. - Podstatná jména - ústně cvičení 28/4; 25/5,6

Pravopisné cvičení 9.A 20.11.doc

Matematika
V pracovním sešitě str. 63 - 66 - výrazy

Fyzika
Přečíst si v učebnici str. 44 – 46 kapitolu Kmitání, do sešitu opiš modré rámečky.

Německý jazyk
Učivo nj 9. A 23.-17.11.
Opiš do školního sešitu z učenice strana 34, žlutý rámeček číslovky.
Vypracuj v pracovním sešitě strana 32, cvičení 14. Pošli ke kontrole.

Zeměpis
Poznej stát podle těchto indicií:
1. Sultanát, Borneo, od 1.1.1984 nezávislost na Britské koruně, rýže, sousedí s Malajsií
2. Ostrovní vyspělý stát, císař, vlaky šinkansen, znakové písmo, Nagano
3. Ostrov v Karibiku, angličtina, 1494 Kryštof Kolumbus, Usain Bolt, hudební styl raggae
4. Republika, vznik 24. 5. 1993, atlet Yonas Kifle, hl. Město Asmara, Rudé moře
5. Autonomní součást Dánska, po Antarktidě druhý největší ledovec na světě, geograficky patří k Severní Americe, hl. město Nuuk, Inuité. (Zde hledáš název území)

Přírodopis
- v příloze najdete shrnutí online hodiny - zápis

9.A - rozmn. soustava.docx

Anglický jazyk
Zkontroluj si, zda máš vypracovaná všechna cvičení str. 8 - 12. Nedělej cv. označená sluchátky : str.9 / 6, str. 11/7, str. 12/2. V učebnici str. 15 / cv. 4, 5, 6 - doplň do učebnice, cv. 7 a - mělo být vypracované do sešitů do 20. 11. Zopakovat všechna slovíčka PROJECT 1 /A,B,C,D.
Všechny úkoly budu kontrolovat po nástupu do školy 30. 11. 2020

Zadáno dne 16.11.2020:

Dějepis
vznik ČSR PDF 9.pdf
DŮSLEDKY VÁLKY 9 pdf.pdf

Zadáno dne 15.11.2020:

Anglický jazyk
9. tř. Učebnice str. 14 - čtení a překlad článku KIDS a k tomu vypracovat cv. ě/ str. 14.Rozhodni, zda napsané věty jsou podle článku pravdivé True, nepravda False nebo se o tom nemluví - DS. Učeb. str 15/ cv. 7 A - ke každému bodu ve cvičení napiš 2 věty o sobě = celkem 8 vět.

Zadáno dne 13.11.2020:

Český jazyk
9. A - učivo ČJ od 16. do 20. 11.

výuka online 18.11. - Řeč přímá a nepřímá - učebnice str. 74, ústně cvičení 74/2, písemně 75/3 (poslat jako přílohu ve Wordu, aby se dalo opravit)
- pracovní list Jazykový rozbor 4 - odevzdat do 20/11
- příprava na zkoušky - čtvrtek 19.11. 12,30 (64-68, 69-70)

výuka online 19.11. - Samostatný větný člen atd. - učebnice str. 75, ústně cvičení 76/2,3,4;5a,b;
77/6a (budeme dělat ještě další hodinu)

Jazykový rozbor - 9.A-2.doc

Matematika
V pracovním sešitě str. 56 – 57 - PODOBNOST, str. 61 - výrazy

Fyzika
Přečíst si v učebnici str. 30 – 32 kapitolu Elektřina v domě, vytvořit komiks na téma BEZPEČNOST.

Německý jazyk
Učivo NJ 9. A, 16.-20.11., odevzdej do 20.11.
Vypracuj pracovní list na počítači, ulož a pošli mi.
Nebo si vyzvedni pracovní list v pondělí ve škole, vyplň doma a v pátek odevzdej.

pracovní list nj 16.-20.11.docx

V hodine pras.seš. 31

Přírodopis
V příloze najdete 2 listy, z nich si vypište funkci rozmnožovací soustavy, mužské pohlavní orgány, ženské pohlavní orgány + krátký popis.

Foto Foto

Zeměpis
Nejprve si přečti v učebnici kapitolu „Státy a jejich seskupení“ na str. 18 - 23
- Potom si opiš zápis do sešitu, který mně přepošleš. Tento zápis je z celé kapitoly.
Pište, prosím, čitelně a myslete na úpravu.

Zápis do sešitu
Státy a jejich seskupení
Stát: Společenská instituce na určitém území s vlastními zákony a vládou, má suverenitu a vlastní zákony
Charakteristika států:
Tvar a velikost (čtyři největší státy světa jsou Rusko, Kanada, USA, Čína)
Zeměpisná poloha (vnitrozemská, přímořská, ostrovní)
Politický systém: (demokratický, totalitní – diktátorský)
Státní zřízení (republika - prezidentská, parlamentní; monarchie – absolutistická, konstituční a teokratická)
Průběh státních hranic: (přirozené, umělé)
Počet obyvatel (čtyři státy s největším počtem jsou Čína, Indie, USA, Indonésie)
Rozdělení podle suverenity:
Svrchované státy (nejsou podřízené jiné státní moci)
Závislá území (jsou součástí domovského státu – kolonie, protektoráty, zámořská území)
Rozdělení podle správního členění:
Unitární státy: jednotná ústava, parlament, vláda, hymna)
Federace: složený stát z několika členů (státy, země, republiky, kantony, provincie), dvojí soustava orgánů státní moci (centrální a zemská vláda)
Konfederace: členy se stávají samostatné státy na základě mezinárodní smlouvy (EU)
Rozdělení podle počtu národností:
Národní: více jak 95% obyvatel se hlásí k jednomu národu
Multikulturní: početné národnostní menšiny

Zadáno dne 9.11.2020:

Dějepis
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA ZÁPIS PDF.pdf

1. svetova valka ukoly pdf.pdf

Zadáno dne 7.11.2020:

Anglický jazyk
Naučit se slovíčka Project 1/D - KIDS /str. 81/ a vypracovat cvičení str. 10 / 1, 2.

Zadáno dne 6.11.2020:

Český jazyk

výuka online 10.11. - Složité souvětí - ústně cvičení 72/1 a,c; 72/2 a,c
- pracovní list Jazykový rozbor (viz příloha) - odevzdat do 13/11

výuka online 11.11. - Složité souvětí - ústně cvičení 73/3 b,c,d,e,f,h
- příprava na zkoušky - čtvrtek 12.11. 12,30
(54 - 57)

výuka online 12.11. - dodělat ústně cvičení 73/3 b,c,d,e,f,h

Jazykový rozbor - 9.A.doc

Zeměpis
- Nejprve si přečti v učebnici kapitolu Sídla na str. 11 – 16
- Opiš si do sešitu zápis:
Sídla
Rozmístění obyvatelstva je nerovnoměrné:
- největší zalidnění: v oblastech do 200 km od pobřeží
v oblastech do nadmořské výšky do 200 m n. m.
v mírném a teplém podnebném pásu
- malé zalidnění: v oblastech s nevhodným podnebím
v oblastech s hustým zalesněním
v neúrodných oblastech

Rozdělení sídel:
- venkovská (samota, vesnice)
- městská (městys, město, metropole)

Funkce sídel: obytná, pracovní, obslužná, administrativně správní, vzdělávací, kulturní, rekreační, smíšená.
Urbanizace: stěhování obyvatelstva do měst
Suburbanizace: stěhování obyvatel na kraj měst do satelitů
Reurbanizace: znovuobnovení obytné funkce centra města
Slum: chudinská čtvrť kolem centra metropole
Územní plán: slouží ke koordinaci rozvoje obce

Přírodopis
- v příloze najdete shrnutí online hodiny
- každý si doplní to, co mu chybí
- na konci najdete otázky a úkoly - odpovědi napíšete do sešitu a pošlete mi je do 13.11.

Smysly.docx

Německý jazyk
Učebnice 31/9 a, b, c- ústně.
Učebnice strana 32/11, 12 - ústně.
Pracovní sešit strana 30/10, 11.

Matematika
V pracovním sešitě str. 52 – 57, PODOBNOST

Fyzika
Přečíst si v učebnici str. 28 – 29 kapitolu Elektřina v domě, do sešitu napsat modré rámečky (str. 28 a 29).

Zadáno dne 1.11.2020:

Zeměpis
- Přečíst si v učebnici kapitolu „Národnostní struktura obyvatelstva. Náboženská struktura obyvatelstva. Věková struktura obyvatelstva.“ (str. 8 – 10)
- Zápis do sešitu jste již obdrželi.
- Vypracujte pracovní list, který najdete v edookitu–příloha nebo si ho osobně vyzvednete ve škole.
- Ve středu nezapomeňte na on line výuku (připravte si atlas).
- Vypracovaný pracovní list pošlete nebo odevzdáte nejpozději 9.11.

Foto Foto

Dějepis
první světová válka zápis a úkoly pdf 9.pdf

Český jazyk

výuka online 3.11. - kontrola PL Druhy VV (zadané 21.10.) - od 29. věty
- Významové poměry mezi VV - učebnice str. 69,
ústně cvičení 70/1a,b; 70/2
- pracovní list Souvětí podřadné, druhy VV (viz příloha)- odevzdat do 6/11

výuka online 4.11. - Významové poměry - ústně cvičení 70/3, 71/6

výuka online 5.11. - Jazykový rozbor - ústně (viz příloha)

Souvětí podřadné, druhy VV 9.A.doc

Jazykový rozbor 9.A na 5.11..doc

Německý jazyk
Pracovní sešit 36, opsat slovíčka druhého sloupce do slovníčku a učit se je.
Učebnice strana 31, opiš tabulku s gramatikou do školního sešitu.
Sloveso helfen se pojí se třetím pádem. Ich helfe meinem Vater.
Učebnice strana 38, cvičení 8 písemně do sešitu. Nebo na papír a odevzdej ve škole.
Pracovní sešit strana 29/8
Pracovní sešit strana 30/9

Projekt: Mein Tag.
Vpracuj projet o tvém dni na papír velikosti A4 a popiš, co od rána do večera děláš, doplň obrázky (můžeš kreslit, lepit).
Projekt musí obsahovat 10 vět a tři věty se slovesem müssen. Celkem 13 vět, můžeš napsat i víc

Zadáno dne 30.10.2020:

Matematika
V pracovním sešitě str. 30 - 31
V pracovním sešitě str. 33 – 35

Fyzika
Přečíst si v učebnici str. 24 – 27 kapitolu Elektřina v domě, do sešitu napsat modré rámečky (str. 25 a 27).

Přírodopis
- přečtěte si oba listy
Do sešitu si napište:

Sluch a rovnováha
- funkce:
- části ucha (+co tvoří jednotlivé části):
a)
b)
c)
- překreslete si obrázky s popisem ucha do sešitu

Foto Foto

Zadáno dne 16.10.2020:

Dějepis

prac list. evropa 19. stol tisk.pdf

občanská válka usa pdf.pdf

Angličtina

Foto

PŘÍRODOPIS
Přečtěte si oba listy. Do sešitu si napište Smyslová soustava.
- z listu si vypište: funkce smyslové soustavy, stavbu oka a pomocné oční orgány.

Foto Foto

Matematika
Budeme pokračovat v pracovním sešitě od str. 26 do str. 31.
Samostatná práce: Minitest str. 28 – ofocená poslat nebo opsané donést do školy.

Fyzika
Učebnice str. 22 – 23.
Samostatná práce: Popsat, proč Edison vymyslel elektrické křeslo.
Zpracovanou samostatnou práci ofotit a poslat nebo donést napsané do školy.

Zadáno dne 15.10.2020:

9. A - učivo ČJ od 19. do 23. 10.

výuka online 20.10. - učebnice cvičení 64/2, 67/2
- pracovní list viz příloha - stáhnout, popř. vytisknout,
budeme s ním pracovat 20.10.

výuka online 22.10. - práce s pracovním listem z minulé hodiny
- Jazykový rozbor viz příloha - odevzdat do 23/10

Jazykový rozbor 9.doc

Druhy VV 9.doc

9.A na 21.10_20201015_0001.pdf

Zadáno dne 14.10.2020:

Učivo NJ 9.A do 16.9.
1. slovíčka 3.lekce, 1. slpupec opsaná do slovníčku a naučená
2. ve školním sešitě zápis slovesa müssen-vyčasované a dvě věty jako příklad
3. uč. str. 28/2 písemně do šk. sešitu
4. prac.seš. 28/1,2

Učivo NJ 9.A 19.-23.10.
Učebnice 29/4,5
29 sloveso essen opsat do sešitu
Pracovní sešit 28/3
29/4,5,6

Matematika
V pracovním sešitě str. 20
V pracovním sešitě str. 23 – 26

Fyzika
Příklad z učebnice 20/6,
Přečíst si v učebnici str. 18 – 19, do sešitu napsat modrý rámeček.

Distanční výuka Čj v týdnu od 12.10.
1. online výuka - pondělí 12.10. - Věta hlavní a vedlejší, řídící a závislá - zápis do sešitu str. 63, ústně cvičení 63/1; 64/2,4
2. online výuka - úterý 13.10. - Souvětí souřadné a podřadné - zápis do sešitu str. 66 (ne druhy VV); ústně cvičení 67/2
3. vypracovat - PS 8.třída - ústně 17/7, 18/9a, 20/16; písemně na podepsaný papír 17/8, 19/12, 20/18 - ODEVZDAT VE STŘEDU 14.10.
4. vypracovat - tištěné pracovní listy (vestibul školy)- DONÉST V PONDĚLÍ 19.10.

Zeměpis
učivo na týden 19.10. – 23.10.
- přečtěte si v učebnici na str. 6 a 7 kapitolu Obyvatelstvo
- zápis jste obdrželi, nalepte si ho do sešitu
- vypracujete pracovní list, obě strany a odevzdáte v pátek 23.10. (na edookit nebo osobně)

Foto Foto Foto